Workshops and courses

Merkezin ürünleri üzerinden fikri,siyasi, kültürel,toplumsal konularda seminer,atölye çalışmaları ve konferanlar organize etmektedir. Aynı zamanda diğer araştırma merkezleri ile ortak seminer ve çalıştaylarda yer almak üzere ilişkiler koordine edilmektedir. 

Publishing books

Omran Merkezi tarafından Suriye Devrimi’nin tarihi ve güncel durumuna ilişkin jeopolitik ve jeostratejik olarak kapsamlı incelemelerin bulunduğu kitaplar yayınlanmaktadır. 

Statistics and Maps

Sahada kamuoyu yoklamaları ve bilgi toplama çalışmaları yaparak elde edilen verilen kapsamlı bir çerçevede istatistiksel olarak sunumu ve açıklayıcı haritaların oluşturulması sağlanmaktadır.

Analysis and policies

Politik karar ve uygulamaların analiz edilerek okunması ve tartışması yapılarak olası sonuçlarına ilişkin önlemlere yönelik detaylı analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Reports and periodicals

Basında çıkan haberler medya raporları ve ortak ilgi alanları bulunan stratejik merkezlerin araştırmalarının bilimsel olarak izlenmesi ve arşivlenmesi yapılmakta olup bunların yanında; askeri raporlar, gündem raporları, yerel meclis raporları ve yardım kuruluşları faaliyet kılavuzları bulunmaktadır. 

This unit includes Syrian and international academics and experts who focus on reaching out to think tanks and policy centers with similar interests to build partnerships. It also provides decision-makers in other countries the latest studies and analysis of the…
This technical unit includes Syrian and international experts that empower Syrian actors and decision-makers with the tools, information and analysis necessary for any negotiation process. It focuses on political, military, security and public services tracks.
The Information Unit specializes in collecting data that is key for a better understanding of Syrian and regional affairs. It also offers support to the research unit by constantly monitoring and archiving news and information received from the ground and…
The Research Unit focusses on analyzing the Syrian scene through political, military, economic and local administration dimensions, and assessing the impact of changes within it on regional and international affairs. It presents recommendations and projections for decision-makers in Syria. Researchers…